PHIM NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG 2: SỰ TRỖI DẬY CỦA NGƯỜI ĐIỆN 2014