Phim Hành Động Mỹ – Mật Danh (The Prince) Bi Rain, Bruce Willis